Copyright ©  Ludo van Arem - Fotograaf

Site Map

Colofon

Ludo van Arem - Fotograaf

Alle rechten van het beeldmateriaal blijven bij Ludo van Arem - Fotograaf.  
Het beeldmateriaal blijft in bezit van Ludo van Arem - Fotograaf en mag niet door derden worden uitgewerkt.

Artikel 15.  Auteursrecht

COPYRIGHT

Het beeldmateriaal kan binnen het kader van het project waarvoor ze gemaakt zijn - èn voor zolang dat loopt - door de Opdrachtgever worden gereproduceerd, onder voorwaarde dat dit geschiedt onder naamsvermelding en voldoet aan de voorwaarden.

Artikel 16.  Licentie

 

Artikel 17.  Sublicenties

 

Artikel 19.  Naamsvermelding

 

Artikel 20.  Persoonlijkheidsrechten

Het beeldmateriaal mag nooit zonder toestemming van de fotograaf door derden worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook.

In dat geval is, zowel particulier als bij zakelijk gebruik, te allen tijde nieuw prijsoverleg noodzakelijk.

 

 

 

 

©  LUDO VAN AREM  -  FOTOGRAAF

Artikel 18.  Inbreuk op Auteursrecht